Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Servis genelgesi

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Servis genelgesi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın imzasıyla, tüm il sağlık  müdürlüklerine gönderilen ve acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemeleri  içeren genelgeye göre, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde "Mesai  Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması yapılacak.

Acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve  "yeşil alan"da muayene olması gerekenlere "Yeşil Alan 1" kodu verilecek ve bu  hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması  sağlanacak.

Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun  boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşları ile hastanelerin acil  servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer  branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla  "Yeşil Alan 2" kodu ile Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması  yapılacak ve uygun hastalar sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin  triaj ile branş polikliniklerine yönlendirilecek.

Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman  hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde ihtiyaç oranında,  "Yeşim Alan 2" kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılacak.  Böylece hastaların acil servislerde birikmesinin ve beklemesinin de önüne  geçilecek.

Acil servislerdeki hasta gözetimi sürelerinde de düzenlemeye  gidilecek. Kısa müşahede süresi 2 saati geçmeyecek şekilde planlanacak. 2 saatten  fazla acil gözlem veya tabip gereken hastaların, acil servis bünyesindeki acil  yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanacak.

"ACİL SERVİSLERDE UZUN YATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Acil servis hizmetlerinde yapılan düzenlemeye göre, acil serviste  hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda  "Merkezi Yatış Otomasyonları" üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta  yatışı yetkisi kısıtlanacak.

Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçlerinin  hızlandırılması mümkünse "Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması  için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması  yapılacak.

Gerektiğinde hastane idaresinin, acil kabulü yüksek olan klinikler  için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yataklarını ilgili kliniğin  yatağı haline dönüştürmesi sağlanacak.

Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım  yatağı ihtiyaçlarının bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenmesi  sağlanacak. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini  önlemek için ara bakım ünitelerinin düzenlenmesi sağlanacak.

"ACİL SERVİSLERDE KONSÜLTASYONLAR HIZLANACAK"

Genelgeye göre, acil servislerde konsültasyonların hızlandırılması  temin edilecek. Hekim kaynağı yeterli olan kliniklerin günlük iş akışları  içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirmesi, acil  servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanların en fazla 30 dakika  içinde yaptırılması, konsültan hekim listelerinin ve konsültasyon ortalama cevap  sürelerinin idareye teslim edilmesi sağlanacak.


Öte yandan, acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler de  yapılacak. İlgili acil servislerde ivedilikle küçük onarım, basit yapım işlerinin  yapılması ve hasta ve hasta yakını imkanları ve konforunun artırılması  sağlanacak.

İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkanlarının  genişletilerek acil hastalara araç park imkanları ve kolaylığı getirilecek.