Kuruluş Tarihi: 15 Eylül 2005

BAZ BASIN YAYIN VE MEDYA A. Ş. 

Adına 

İmtiyaz Sahibi:

Nesim İBA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Umut IŞIK

Haber Editörü

İpek Esma ÇEŞME

“YEREL SÜRELİ YAYIN”

Yönetim Yeri:

Koca Sinan Mahallesi Kırklareli Yolu Caddesi 
No: 1 Merkez - Edirne

Elektronik Posta : [email protected]

Telefon: 0284 212 04 45

 Basım Yeri: BeySe Matbaacılık