Köylerdeki su tarifesi belli oldu

Edirne İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının 3'üncü birleşiminde köyler için su tarifeleri belirlendi. 2024 yılı için uygulanacak suyun metreküp fiyatı, katı atık toplama hizmet bedeli ve atık su asgari ücret tarifesi meclis üyelerine sunularak oybirliği ile kabul edildi.

Köylerdeki su tarifesi belli oldu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının 3’üncü birleşimi gerçekleştirildi.

Mehmet Geçmiş Başkanlığında gerçekleştirilen birleşim önceki toplantılara ait tutanaklar okundu ve yoklama alındı. Ardından komisyon raporlarına geçildi.

Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu adına raporu Komisyon Başkanı Serdar Çığla okudu.

İçme suyu asgari ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki raporu ise Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli meclis üyelerine sundu.

Ayrıca Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan ilimizdeki hayvan hastalıklarını önlemek amacıyla yapılan araştırmalar hakkında hazırlanan rapor da komisyon başkanı Mustafa Üstün tarafından meclis üyelerine sunuldu.

İçme suyu asgari ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki raporu sunan Çığla, Edirne’nin köylerinde 3 çeşit su temini sağlandığını belirtti.

Cazibeli, güneş enerjili ve normal enerjili su dağıtımı olduğunu ifade eden Çığla,  "Muhtarlık ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Meclisi’nce maliyetine göre metreküp su fiyatını belirleme yetkileri vardır. Kişi başına hesaplanan su miktarı, tesislerin işletme, bakım-onarım maliyetleri ve köylerde uygulanmakta olan su fiyatları birlikte değerlendirildiğinde 2024 yılı için suyun m3 fiyatının asgari 10,00 Türk Lirası olmasına komisyonumuzca karar verilmiştir” dedi.

Söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli ise katı atık toplama asgari ücret tarifesi ve atık su ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki raporu üyelere sundu.

Meclis üyelerine rapor hakkında bilgi veren Gümilcineli, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Muhtarlıklar tarafından karşılanan katı atık toplama maliyetine cüzi katkı olması, vatandaşlarda sorumluluk bilincinin oluşturulması, hizmetin yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla köy sınırları içinde mevcut her hane başına 2024 yılı için asgari 22.00 TL katı atık toplama hizmet bedeli toplanmasına komisyon tarafından karar verildiğini söyledi.

Gümülcineli, komisyonun beher metreküp başına atık su asgari ücret tarifesinin de tüm ilçeler dahil olmak üzere 0,80 olmasına komisyon tarafından karar verildiğini söyledi.

Söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan hayvan hastalıklarını önlemek amacıyla yapılan araştırmalar hakkında hazırlanan rapor komisyon başkanı Mustafa Üstün tarafından meclis üyelerine sunuldu.

Edirne merkez ve ilçelerde 2023 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılama sayılarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Üstün, İl genelinde 580.056 büyükbaş ve  337.082 adet küçükbaş hayvana şap aşısı, 32.144 büyükbaş ve 156.006 adet küçükbaş hayvana Brusella aşısı, 298.626 küçükbaş hayvana Koyun-Keçi Çiçek aşısı, 30.286 adet küçükbaş hayvana Mavi dil aşısı uygulandığını duyurdu.

Aile işletmelerine önem verilmesi gerektiğini söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, şehirden köye nüfusu arttırmak ve aile işletmelerinin kendi içerisinde en az 30 hayvan bakabilmesiyle ülke tarımını daha iyi noktalara getirmesine katkı sağlanabileceğini ifade etti. Dilek Şahin

DİLEK ŞAHİN