'Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları' öğretmenlerin kullanımına sunuldu

Lise düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ve İngilizce derslerine yönelik 'Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları' öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

'Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları' öğretmenlerin kullanımına sunuldu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Öğretmenlerin, geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak öğrencileri süreç odaklı değerlendirmeleri ve ölçme araçlarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla lise düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ve İngilizce derslerine yönelik "Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları" hazırlanarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlandı.

 Alternatif ölçme değerlendirme örneklerini içeren öğretmen rehber kitapları ile biçimlendirici değerlendirmeye olanak sağlayan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımı konusunda öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Ayrıca kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden performans görevi, portfolyo, proje ve posterin puanlanmasında kullanılan kontrol listesi, dereceleme ölçeği gibi puanlama araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin bir geri bildirim süreci işletme ve öğrenmenin değerlendirilmesinden ziyade öğrenme için değerlendirmenin ön plana çıkarılması hedefleniyor. 

Ağırlıklı olarak alternatif ölçme ve puanlama araçları geliştirildi

Bu amaçlar doğrultusunda, öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde her sınıf seviyesinde ve sınıf seviyelerine göre 5 ila 7 kazanım seçilerek bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde ağırlıklı olarak alternatif ölçme ve puanlama araçları geliştirildi. 

Bazı kazanımlar için ise açık uçlu sorular, çalışma kâğıtları hazırlandı. Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı değil, bunun yerine kazanıma uygun olabilecek çeşitli ölçme araçları düzenlendi. 

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Rehber kitap ile öğretmenlerin seçilen kazanımlar için geliştirilen ölçme araçlarından yola çıkarak rehber kitapta yer almayan kazanımlar için kazanımların bilişsel düzeylerini dikkate alarak yeni ölçme araçları geliştirmesi hedefleniyor. 

"Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları"na ulaşmak için meb.gov.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Haber Merkezi 

HABER MERKEZİ