Kamuda çalışan avukatlardan basın açıklaması

Kamuda çalışan avukatlar yurt genelinde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek özlük haklarında iyileştirme istedi. Edirne Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, kamuda çalışan avukatların özlük haklarını istediğini ve imtiyaz değil itibar beklediklerini belirtti.

Kamuda çalışan avukatlardan basın açıklaması
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne Adliyesi önünde kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin düzenlenen basın açıklamasını Edirne Barosu adına okuyan Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, avukatlık mesleğinin özlük hakları için verilen sözlerin yerine getirilmesini ve mesleğin hak ettiği saygı için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
            Edirne Baro Başkan Vekili Ergüden, kamu avukatlarının eğitim düzeyinin eşit olduğu hâkim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale geldiğini söyledi.
            Ergüden, “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulama Takviminde, "Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması" başlığı altında, kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı, sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve 2 yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiştir.  Tüm bu sözlere karşılık bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hâkim ve savcılarla aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu mahkeme yazı işleri müdürü, eğitim düzeyinin eşit olduğu hâkim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale gelmiştir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da belirttiği gibi kamuda çalışan meslektaşlarımızın hazineye katkısı talep ettikleri iyileştirmenin kat kat üzerindedir. Kamuda çalışan avukatlar hazineye yük değildir. Kamu Avukatları 1943 yılından bugüne dek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Avukatlık Hizmetleri Sınıfı" kapsamında, cumhuriyet savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte, yargı önünde yürütmenin temsilciliğini yapmakta, davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmakta, idarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması ve kamu hizmetlerinin hukuki anlamda güvenirliğinin sağlanması için çaba sarf etmektedir.” Dedi.

            Ergüden, kamuda çalışan avukatların kendi teşkilat kanunları ile tek çatı altında toplanmalarının yaralarına merhem olacağını belirtti. Ergüden, “Gelinen bu aşamada mali haklarının düzeltilmesi bir nebze olsun yaralarına merhem olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir. Bu sebeple öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamında yükseltilmeli, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları artırılmalı, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20.000 gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli, emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20.000 gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemenin Emekli Sandığı Kanununa eklenmeli, vekâlet ücretinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir. Başında işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan unvanlarından hangisi olursa olsun mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğunu biliyor, mesleğimizin hak ettiği saygınlığı elde edinceye dek çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.” İfadelerine yer verdi. Barış Karapaça