Bilirkişiden 2. OLMAZ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde planlanan Karma OSB projesine karşı köy muhtarlığı tarafından açılan davanın bilirkişi heyeti raporu açıklandı. Bilirkişi heyeti, raporunda dava konusu planların, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne oybirliğiyle karar verirken avukat Bülent Kaçar ve köy muhtarı Aziz Kurt, Edirne'deki kurumları Karma OSB projesinden vazgeçmeye davet etti.

Bilirkişiden 2. OLMAZ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi için bölgede incelemelerde bulunan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı. Kavacık Köyü Muhtarlığı tarafından Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan davada yapılan keşfin sonucunda bilirkişi heyeti köylüleri haklı buldu.

Bilirkişi heyeti raporunun açıklanmasının ardından Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt ve avukat Bülent Kaçar, proje ve heyet raporuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Muhtar Kurt, konuşmasında projeye daha önce açılan dava kapsamında da bilirkişi heyetinin 2'nci kez köylüleri haklı bulduğuna dikkat çekerken; 'Edirne İdare Mahkemesi'nde Uzunköprü'nün Kavacık Köyü ve tüzel kişiliği adına açtığımız Karma OSB'nın imar planlarının iptali davasının bilirkişi raporu köyümüz lehine olumlu gelmiştir. Bizler bilime ve hukuka güveniyoruz. 2 ayrı dava, 2 farklı bilirkişi heyeti, oybirliği ile köyümüze OSB yapılamayacağını bilimsel kanıtlarla ortaya koymuşlardır. Hukukun da lehimize karar vereceğine inancımız tamdır. Bizler, haklı olduğumuz bu süreci sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Çünkü bu topraklar bizim yaşam alanlarımızdır. Tarımın önem kazandığı bugünlerde mücadelemizin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır' ifadelerini kullandı.

'HAKLILIĞIMIZ KANITLANDI'

Dava avukatı Bülent Kaçar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde Kavacık Köy Muhtarlığı adına açılan davada açıklanan bilirkişi raporunun, köylülerin itirazlarının haklılığını ve bilimsel doğruluğunu kanıtladığını söyledi. Karma OSB projesi için Trakya Bölge Çevre Düzeni Planı'nda ve Edirne İl Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliklerin bilime aykırılığının da Danıştay 6. Dairesi'nde açılan davada verilen akademik bilirkişi raporunda oybirliğiyle kanıtlandığını hatırlatan Kaçar; ikinci bilirkişi heyeti raporundaki bulguları açıkladı.

'KULLANIMI DEĞİŞTİRİLMİŞ'

Raporda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda dava konusu alanda tarım alanı kullanımının öngörüldüğü belirtilirken; '1/25000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı'nda dava konusu alanın kullanımı '˜Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan' iken söz konusu kullanım Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ile Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Ancak süreç, bir bütün olarak değerlendirildiğinde alana yönelik plan dizgesi ile tarımsal niteliği ön planda olan doğal özellikleri olan bir alan Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Bu yönüyle planlama, bir alandaki koruma-kullanma dengesini gözetmek durumundadır. Türkiye'nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi'nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirilmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Dava konusu alanın, öngörülen Organize Sanayi Bölgesi kararı ile yapılaşmaya açılması Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı bütününe hâkim olan tarım alanlarının korunması önceliği ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedefine uyumlu görülmemektedir' ifadeleri kullanıldı.

DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLAR BULUNUYOR

Dava konusu alanın yakın çevresinde Kavacık Göleti, Kavacık Tümülüsü gibi doğal ve tarihi varlıklar bulunduğu açıklanan raporda; 'Alan, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Edirne İl Çevre Düzeni planı ile üst kademe planların sunmuş olduğu çerçeve içinde aynı zamanda tarım ve orman alanları ile çevrelenmiştir. Dava konusu planlarda sağlık koruma bandının neden 10 metre genişliğinde belirlendiği açık değildir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik'te 'tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak' sağlık koruma bandının belirleneceği ifade edilmektedir. Dava konusu alana yönelik süreçte 'tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurların' incelenip incelenmediğine ve buna bağlı olarak neden 10 metre gibi oldukça dar olan bir sağlık koruma bandının oluşturulduğuna yönelik bir açıklama bulunmamaktadır' denildi.

KAÇAR'DAN KURUMLARA ÇAĞRI

Bilirkişi kurulunun, dava konusu planların, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne oybirliğiyle ulaştığını belirten Kaçar; 'Bilirkişi Kurulunun bilimsel raporu doğrultusunda; Uzunköprü Belediye Başkanlığı'nı, Edirne İl Özel İdaresi'ni, Edirne İl Genel Meclisi'ni, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nı, Karma OSB Yönetimini, Kavacık köyü halkına rağmen kurmak istedikleri Karma OSB projesinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kavacık köylülerinin bugüne kadar haklı itirazlarını görmezden gelenler bilmelidir ki müvekkillerimiz sadece bilime, hukuka ve kendilerine güvendiler. Kavacık köylüleri sadece kâr ve rant anlayışıyla hareket edenlere karşı köylerini hukuksal ve toplumsal olarak korumaya devam edeceklerdir' diye konuştu.

BİLİRKİŞİ DAHA ÖNCE DE '˜OLMAZ' DEMİŞTİ

Karma OSB'ye karşı köy halkının başlattığı hukuk mücadelesinde Danıştay 6'ncı Dairesi kararıyla bölgede keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti daha önce de oy birliğiyle verdiği kararda, projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda belirlenen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu belirlemişti. Köy halkı, kararı desteklerken; Danıştay 6'ncı Dairesi'nden yürütmeyi durdurma kararı vermesini talep etmişti.