Edirne 22°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Bu rapor çok can yakar - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Yazarlar » Murat Savaş
Murat Savaş Murat Savaş
muratsavas1962@gmail.com
Bu rapor çok can yakar 3.6.2020 - 10:26:56
Sayıştay’ın Edirne Özel İdaresi’nin 2019 yılı denetim raporu sızdı. Uzman Denetçi ve denetim ekibi başkanı Seyhan Sever, denetçiler; Burcu Sevinçler ve Ömer Duran’ın hazırladığı raporun denetimi 2020 yılının Nisan ayında yapılmış.Denetim ekibinin hazırladığı rapor nihai bir rapor değil.

Zaten raporun daha ilk sayfasında bulunan “Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor” ifadesinden de bu anlaşılıyor.

Yani Sayıştay denetçileri hazırladıkları “Denetim Bulguları” bölümünde 25 bulgu saptamış, bu bulguların başlıklarını aşağıda sıraladım.

İşte madde madde o bulgular:

BULGU 1: Dönem Faaliyet Sonuçlarının İlgili Hesaplara Hatalı Yansıtılması

Dönem faaliyet sonuçlarının olumlu veya olumsuz olmasına göre Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı ile Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabından birinin kullanılması gerekirken bilançoda birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir.

BULGU 2: Gider Kaydı Yapılması Gereken Harcamaların Maddi Duran Varlık Hesaplarında İzlenmesi

BULGU 3: Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olup Tahsisli Kullandırdığı Taşınmazların Yardımcı Hesap Kodlarında İzlenmemesi

BULGU 4: Kiraya Verilen Taşınmazların Kayıtlı Değerleri Üzerinden İlgili Hesaplarda Takip Edilmemesi

BULGU 5: Bankalardaki Vadeli Mevduat Hesaplarına İşletilen Faiz Tutarlarına Ait Tahakkuk Kayıtlarının Hatalı Hesapta İzlenmesi

BULGU 6: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Mevzuata Uygun Olmayan Ödenek Aktarmalarının Yapılması

BULGU 7: Yatırımlar İçin Aktarılan Ödenek Karşılığı Kaynağın Tahsis Amacı Dışında Kullanılması

BULGU 8: Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi

BULGU 9: Taşınmaz Kültür Varlıkları Üzerinden Alınması Gereken Katkı Payının Eksik Tahsil Edilmesi

BULGU 10: İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması

BULGU 11: Doğrudan Temin Suretiyle Gerçekleştirilen Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödemeleri İçin Hakediş Raporlarının Düzenlenmemesi

BULGU 12: Doğrudan Temin Usulüyle Piyasa Araştırması Yapılmadan Tek Firmadan Alım Yapılması

BULGU 13: Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması ve Kamu İhale Kurumunun Uygun Görüşünün Alınmaması

BULGU 14: Doğrudan Temin Ödemelerinde Hak Sahiplerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Sorgulanmaması

BULGU 15: Parasal Sınırların Altında Kalmak Amacıyla Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmesi

BULGU 16: Kurumun Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Şartları Uygun Olmadığı Halde Pazarlık Usulüyle, Bazı Taşınmazların da İhale Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi

BULGU 17: İl Özel İdaresinin Kiraladığı Taşınmaz Sözleşmelerinin Gerekli Şartları Taşımaması

BULGU 18: Mevzuatta Öngörülen Şartlar Oluşmamasına Rağmen İhalelerde Pazarlık Usulünün Kullanılması

BULGU 19: Yapım İşi İhalelerinde İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin Yasaklılık Teyitlerinin Yapılmaması

BULGU 20: Yapım İşlerinde Teknik Personel Çalıştırılmaması

BULGU 21: Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasında İmzalanan Sözleşmelerden Doğan Damga Vergisinin Aranmaması

BULGU 22: Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme Yaptırılması Gereken Yapım İşlerinin Birim Fiyat Sözleşme ile Yaptırılması

BULGU 23: Alt Yüklenici Çalıştırılmasına Onay Verilen İhalelerde, Alt Yükleniciler İçin Yasaklılık Teyidi Yapılmaması ve İhale İşlem Dosyalarında Yüklenici Başvurularının ve İdare Onaylarının Bulunmaması

BULGU 24: All Risk (Bütün Riskler) Poliçelerinin Alt Yüklenicileri Kapsamaması

BULGU 25: Stratejik Planla İlgili Eylem Planının ve Stratejik Plan İzleme Raporunun Hazırlanmaması

***

Tekraren söylemek gerekirse; Sayıştay’ın bu raporundaki bulgular henüz kesin değildir.

Siz bunu savcılık iddianamesi olarak düşünün.

Ancak, siz piyasa araştırması yapmadan hep aynı firmaya iş yaptırdıysanız, mal aldıysanız, şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle iş yaptırdıysanız, iş yaptırdığınız firmaların SGK ve vergi borcunu sorgulamadıysanız, ihaleye girecek firmanın yasaklı olup olmadığını teyit etmediyseniz, aynı işi sırf parasal değerlerinde altında kalarak doğrudan teminle yaptırabilmek için kısımlara ayırdıysanız, kaynakları tahsis amacı dışında kullandıysanız, gerekli şartları taşımayan taşınmaz kiraladıysanız, doğrudan temin ve pazarlık usulünde iş yaptırırken kanunun getirdiği yüzde 10’luk sınırı aştıysanız, yapım işlerinde teknik personel çalıştırılmamasına göz yumduysanız bunların cevabını nasıl vereceksiniz?

Yani Edirne Özel İdaresi’nde bu bulgulara cevap vermek zorunda olanların işi zor.

***

Sayıştay raporları kesinleştikten sonra Sayıştay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanıyor.

Ancak Edirne Özel İdaresi’nin 2019 yılı denetim raporu gibi raporlar internet sitesinde şimdilik yok.

Fakat rapor geçtiğimiz günlerde sızdı.

Rapor sızınca da Edirne Özel İdaresi’nde sıkıyönetim ilan edildiğini öğreniyoruz.

Bütün bilgisayarlar kontrol ediliyor, sızdırılan raporun izi aranıyor.

Yetkililer raporun izine rastladılar mı, rastlamadılar mı bilmiyorum.

Ama bildiğim şey şu; Edirne İl Özel İdaresi’nde raporda değinilen işlerden sorumlu olanlarda bir panik havası hakim.

İzne ayrılanlar var hatta Ankara’ya gidip kendisine destek arayanların olduğu da söyleniyor.

Faydası olur olmaz bilmiyorum.

Edirne İl Özel İdaresi’ndeki bazı sorumlu kişilerin zamanında ay sonunu getiremediği için arkadaşlarından 20 lira, 50 lira borç para isterken bugün varlıklarında büyük artışlar olduğu da konuşuluyor.

Neyse ki şimdi hesap zamanı.

Herkes yaptığının hesabını versin!

***

Edirne İl Özel İdaresi bir yandan Edirne Valiliği kontrolünde ama diğer yandan da üyeleri seçimle işbaşına gelen bir meclisi var; Edirne İl Genel Meclisi.

Edirne İl Genel Meclisi’nde CHP çoğunlukta.

Bu nedenle de iki dönemdir CHP’li Mehmet Geçmiş aynı zamanda İl Genel Meclisinin de başkanıdır.

Her komisyonda CHP’liler ve Millet İttifakı çoğunluktadır.

Peki Edirne Özel İdaresi’nde bütün bu yolsuzluklar, usulsüzlükler varken CHP ve Millet İttifakı ne yapıyor?

Peki o meclisin CHP’li başkanı Mehmet Geçmiş neyle meşgul peki?

Sakın yakınlarını işe yerleştirmekle meşgul olmasın?

Oysa CHP’li seçmen il genel meclisine gönderdiği temsilcilerini orada yan gelip yatsınlar dile göndermiyor.

Kamunun, devletin kaynakları, parası çar-çur olmasın, o kaynaklarla vatandaşa hizmet yapılsın diye gönderiyor.

Seçim zamanı “Aman AKP gelmesin” diye korkuttukları seçmenden aldıkları oylarla geldikleri o makamlarda yan gelip yattıkları, o yolsuzluklara, usulsüzlüklere ses çıkarmadıklarını seçmen biliyor mu acaba?

Hiç sanmıyorum, yarın yine yerel seçim olsun yine aynı “Cambaza bak” taktiği olacak, yine aynı yalanla bu vatandaşın oyunu alacaklar.

İnşallah ben yanılırım…

***

Geçtiğimiz günlerde “Trakya Ana Haber” diye bir sosyal medya grubu mudur, sözüm ona bir yayın organı mıdır, içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde Trakya’nın en başarılı belediye başkanlarını “anket” yaparak belirlemiş.

Birinci sırada Recep Gürkan var.

Gürkan’ın başarılı mı, başarısız mı olduğuna önümüzdeki günlerde bakacağız.

 

Kolonya, dezenfektan, kuru gıda alımları var.

Vatandaşa gıda ve dezenfektan ulaştırma konusunda yaşananlar var.

Onlara bakacağız ve ona göre görüşlerimizi, eleştirilerimizi bu köşeden bildireceğiz.

Şimdi zamanı değil.

Ama “sözde” anketten neden Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan çıkmadı, onu merak ettim.

Ve yine Gürkan demişken merak edilen bir konu var.

Benim de dikkatimi çekti ama bir arkadaşım da söyleyince yalnız olmadığımı anladım.

Önceki gün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yanına CHP il başkanı ve CHP merkez ilçe başkanını alarak, salgın nedeniyle aylarca kapalı tuttukları dükkanlarını açan esnafı dolaştı “hayırlı işler” diledi.

Eğer belediye her görüşten insanın belediyesiyse neden sadece CHP il ve merkez ilçe başkanı?

Neden kendi yardımcıları veya belediye meclisinde temsil edilen her partiden bir kişi değil de kendi partisinin il ve ilçe başkanı?

***

Aslında değinmem gereken çok fazla konu var ama farkındayım ki, yazım çok uzadı.

Elde kalan konular üzerinden birkaç gün geçmiş olacak fakat onları Pazartesi günkü yazıma bırakmak zorunda kaldım.

Salgın haberleriyle okuyucularımızın tekdüzeleşmiş yaşamına GÜNDEM muhabirlerinin özel haberleriyle renk katmaya çalışıyoruz.

Her sayıda birkaç özel haberi okuyucularımıza sunma çabamız sanırız ki gözden kaçmamaktadır.

Bu vesileyle bundan sonraki buluşmamızın 8 Haziran 2020 Pazartesi günü olacağını belirtmek isterim.

 

 Kaynak: Murat Savaş 2507 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Bu yazıya toplam 41 puan verildi.

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Yazara Ait Diğer Yazılar
Herkes işine baksın 22.9.2020
Bu feryadı duyan olur mu dersiniz 18.9.2020
Özel haber yaparsan unutulmazsın 15.9.2020
65 yaş üstü neden sorun oluyor? 11.9.2020
Edirne’nin şansı ve şanssızlığı 8.9.2020
Hani Trakya Birlik’i alacaktınız? 4.9.2020
Deli dumrul vergisi gibi 1.9.2020
Perhizde lahana turşusu yemek 28.8.2020
İlkyazı gör(eme)mek 25.8.2020
Kamuda dikkat çeken değişiklikler 21.8.2020
Atanması için çok sebep varmış 18.8.2020
“Adrese teslim kadro” diyorsan burada alası var! 14.8.2020
Bu memlekete turist gelir mi? 11.8.2020
Trakya Planı’na bomba koymak 7.8.2020
Muharrem İnce buralarda ne yapar? 4.8.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 71
Web Siteleri 115
Facebook 123
Twitter 8
Instagram 5
Youtube 14


Ankete 336 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Herkes işine baksın
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
İtalya’da vekil sayısı yarıya iniyor
Cüneyt Özdemir

Nefize Ramadan
Bir zamanlar…
Nefize Ramadan

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2020 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.